Sociala medier

Presentera ert företag genom inlägg, annonser mm på sociala medier. Med hjälp av input, material och förslag från medarbetare på företaget utformar jag inlägg som passar er företagsanda och som presenteras på väl valda sociala medier. Ni får hjälp med att ta fram vilka medier som passar till olika innehåll och när det är mest effektivt att publicera.