Magasin

Jag har arbetat med redigering, formgivning och layout av dagstidningar, kvällstidningar, kundtidningar med mera i över tjugo år. Jag är noga med helheten, det vill säga att jag förutom bildval och noggrannhet i layouten lägger stor vikt vid bildval, korrekturläsning och faktagranskning. Jag kan formge ett magasin från grunden, men finns det en färdig layout att följa går det naturligtvis bra också.

Jag kan även hjälpa dig som redaktör och skribent.